آدرس :

کارخانه دماوند: جاده فیروزکوه، شهرک صنعتی دماوند 1، بلواراصلی، خیابان ششم شرقی

تلفن:

021 76353979 , 021 76353980

تماس با ما

شماره های تماس:

3122 7635 021

3979 7635 021

3980 7635 021

فکس:

3121 7635 021

صندوق الکترونیکی:

Rad@karafelezrad.com

آدرس:

کارخانه دماوند: جاده فیروزکوه، شهرک صنعتی دماوند 1، بلوار اصلی، خیابان ششم شرقی، پلاک 17

کارخانه کمرد: منطقه صنعتی کمرد، مقابل پمپ بنزین، خیابان چهاردهم شب بو، خیابان الماس، پلاک 110